Výhru Vám zašleme na Váš e-mail.

Zadejte Váš e-mail:
Kategorie

Délka záruky je 24 měsíců. 

V případě,že zboží je zakoupeno na fakturu - IČO, nebo za účelem dalšího prodeje, má se za to, že je ujednán obchodní vztah s odkazem na Obchodní zákon a zde je poskytnuta doba záruky v délce 6 měsíců.

  

Postup při reklamaci.

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Formulář pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Reklamační řád

1. Kupující může reklamaci uplatnit:

a) pouze u prodávajícího kde bylo zboží zakoupeno.

 

2. Kupující může vadu zboží reklamovat:

a) písemně zasláním na adresu provozovny prodávajícího

b) osobně v provozovně prodávajícího

Reklamaci není možné uplatnit emailem.

3. Vady zboží je možno reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby.

4. Kupující je při reklamaci povinen předložit:

a) reklamované zboží společně s kompletním příslušenstvím,

b) kopii daňového dokladu,

c) záruční, případně dodací list,

d) zprávu pro servisní techniky (v čem se závada projevuje a jaký je důvod reklamace)

e) kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt)

f) list pro vyznačení garančních prohlídek. 

 

5. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení, případně ode dne předání reklamovaného zboží.

 

Reklamace se nevztahuje na:

  • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
  • u věci prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána
  • v případě porušení originálního obalu u hygienicky baleného zboží
  • poškození výrobku pádem nebo nesprávným používáním výrobku v rozporu s návodem
  • poškození výrobku přírodními živly

Ve výše uvedených případech bude oprava provedena na náklady kupujícího s jeho souhlasem.

 

Náhradní díly prodávané v eshopu jsou prodávány jako spotřební materiál a jejich životnost je dle podmínek použití maximálně 6 měsíců. Musí být montovány na daný typ vozidla a pouze odborným mechanikem, pokud tomu tak není záruka zaniká.

Motorové stroje dodávané v krabicích doporučujeme nechat sestavit a seřídit odborným servisem. Vady způsobené neodbornou montáží nepodléhají záruce.  

Neoprávněná reklamace

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný nebo nesplňuje kriteria výrobce pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude kupujícímu vrácen.

 

Platnost od 1.ledna 2012

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


QR kód

Prohlédnuté produkty

Žádné produkty