Výhru Vám zašleme na Váš e-mail.

Zadejte Váš e-mail:
Osviežovač vzduchu Paradise Air Organic Air Freshener, vôňa: Exotic Cotton

ACI_ORG-015

New product

120 Kčtax incl.

99 Kčtax excl.

Dostupnost: více než 2 Items
Skladem

- +

Možnost platby kartou
Možnost platby kartou
 
More info

Zabudnite na osviežovače vzduchu a vône do automobilu, ktoré svojou intenzitu strácajú po niekoľkých dňoch. Luxusné, zmyselné a intenzívna vôňa Paradise Air sú tu aby Vám dokázali, čo znamená naozaj dlhotrvajúca príjemná vôňa či už vo Vašom aute, domácnosti alebo kancelárii.

Každá plechovka vôňa Paradise Air Organic obsahuje tri bloky lisovaného ľanu napusteného parfumom.

Vzhľadom k pevnej konzistencii osviežovače Paradise Air tiež nehrozí - ako pri podobných produktov tvorených nádobkou s parfumom - únik tekutiny nasledovaný nepríjemným poleptaním interiérových plastov Vášho automobilu.

V neposlednom rade treba spomenúť, že tieto produkty Paradise Air sú veľmi šetrné k životnému prostrediu. Obal je tvorený recyklovateľným hliníkom a obsah (lnové bloky) je potom vďaka svojmu prírodnému pôvodu plne biologicky odbúrateľný.


Klasifikácia látok a zmesí podľa nariadenia CLP
VAROVANIE

Obsahuje: 4-terc-butylcyclohexylacetát, 3,7-dimetyl-1,6-oktadien-3-ol, metyl Ionone (zmes izomérov), 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyd, 1- (1,2,3, 4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naphthyl) etán-1-on, Hexylcinnamaldehyd, kumarín, olej z mäty piepornej
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Kontaminovaný pracovný odev zakázané vyniesť z pracoviska. Používajte ochranné rukavice. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Pri podráždení pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Napísať recenziu

Osviežovač vzduchu Paradise Air Organic Air Freshener, vôňa: Exotic Cotton

Napísať recenziu

29 ďalších produktov v rovnakej kategórii:

QR code

Top