Výhru Vám zašleme na Váš e-mail.

Zadejte Váš e-mail:
Osviežovač vzduchu Paradise Air Organic Air Freshener, vôňa: Pears & Cherries

ACI_ORG-032

New product

120 Kčtax incl.

99 Kčtax excl.

Dostupnost: více než 2 Items
Skladem

- +

Možnost platby kartou
Možnost platby kartou
 
More info

Zabudnite na osviežovače vzduchu a vône do automobilu, ktoré svojou intenzitu strácajú po niekoľkých dňoch. Luxusné, zmyselné a intenzívna vôňa Paradise Air sú tu aby Vám dokázali, čo znamená naozaj dlhotrvajúca príjemná vôňa či už vo Vašom aute, domácnosti alebo kancelárii.

Každá plechovka vôňa Paradise Air Organic obsahuje tri bloky lisovaného ľanu napusteného parfumom.

Vzhľadom k pevnej konzistencii osviežovače Paradise Air tiež nehrozí - ako pri podobných produktov tvorených nádobkou s parfumom - únik tekutiny nasledovaný nepríjemným poleptaním interiérových plastov Vášho automobilu.

V neposlednom rade treba spomenúť, že tieto produkty Paradise Air sú veľmi šetrné k životnému prostrediu. Obal je tvorený recyklovateľným hliníkom a obsah (lnové bloky) je potom vďaka svojmu prírodnému pôvodu plne biologicky odbúrateľný.


Klasifikácia látok a zmesí podľa nariadenia CLP
VAROVANIE

Obsahuje: a, a-dimethylphenethylbutyrát, aldehyd C-16, eugenol
Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. Pri podráždení pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Napísať recenziu

Osviežovač vzduchu Paradise Air Organic Air Freshener, vôňa: Pears & Cherries

Napísať recenziu

29 ďalších produktov v rovnakej kategórii:

QR code

Top